Politika Privatnosti

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I POLITIKA PRIVATNOSTI

Sigurnost i zaštita podataka

LAGAMI DOO osigurava poverljivo postupanje sa svim sačuvanim ličnim podacima svih korisnika.
U kontekstu Izjave o zaštiti ličnih podataka želimo vas obavestiti kako garantujemo zaštitu podataka koje ste nam
dostavili: LAGAMI DOO kroz svoj sajt www.lagami.com prikuplja, obrađuje i koristi lične podatke samo u skladu
sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti svaki put važećim u Republici Srbiji isto tako je zaštita podataka
usklađena sa Evropskom Opštom uredbom o zaštiti podataka – GDPR.

Za Lagami DOO je zaštita i sigurnost podataka veoma važna i od suštinske važnosti za dugoročnu poslovnu politiku.
LAGAMI je društveno odgovoran brend.
Sve podatke koje ste nam dali ćemo pažljivo čuvati u našim internim bazama podataka na internim sigurnim i
zaštićenim serverima i nećemo ih prosleđivati bez vaše prethodne saglasnosti, osim:

Eksternim partnerima koji obrađuju podatke samo u ime, za račun, pod vodstvom i nadzorom LAGAMI DOO (npr.
call centar, procesori plaćanja, kurirske službe, Pošta Srbije i drugi eksterni saradnici pre svega u reklamne svrhe –
Google, Facebook, Instagram…) i povezanim društvima;
Državnim organima vlasti na osnovu njihovog obrazloženog i isključivo pisanog službenog zahteva u svrhu
sprovođenja određenog pravnog postupka.
Vaše lične podatke koje ste nam dostavili tokom poručivanja proizvoda sa našeg sajta i/ili prijave na Newsletter i VIP
Club čuvaćemo trajno, do Vašeg zahteva za brisanjem tj. povlačenja saglasnosti.
Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti za primanje informacija putem e-pošte, SMS,
Viber ili drugih transakcionih i promotivnih kanala na email: unsubscribe@lagami.com, a ujedno nas možete
obavestiti i o promeni podataka. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Lagami DOO, Sunčani
kej 37, 21000 Novi Sad, Srbija (za pravnu službu). Ako zatražite brisanje Vaših podataka ili želite otkazati prijavu na
naša obaveštenja, prestaćemo da Vas obaveštavamo najkasnije u roku od 30 dana od dana dobijanja zahteva za
otkazivanje.
Vaši podaci su zaštićeni u skladu sa našim sigurnosnim konceptom i poslovnom politikom koja se strogo pridržava
GDPR odredbi.

Odgovorno lice za prikupljanje ličnih podataka:

Lagami DOO, Sunčani kej 37, 21000 Novi Sad, Srbija, direktor.

Kontaktni podaci osobe odgovorne za zaštitu ličnih podataka:

Službenik za zaštitu podataka (DPO – Data Protection Officer) u ime Lagami DOO, Sunčani kej 37, 21000 Novi Sad,
Srbija, je Svetlana Prosenica, office@lagami.com.

Informacije o vama, koje Lagami DOO prikuplja i čuva u svrhu poslovanja su sledeći lični podaci : Ime, prezime,
adresa, email, telefonski broj i ostale podatke korisnika potrebne za obrasce na web stranici www.lagami.com
Za tačnost i istinitost podataka koje dajete preduzeću LAGAMI DOO sami ste odgovorni.
Preduzeće LAGAMI DOO nije odgovorno ako mu date netačne, lažne ili tuđe podatke, ili greškom unesete podatke.
Unosom podataka (ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona i ostali podaci) izričito se slažete da možemo prikupiti,
obraditi i koristiti u transakcione i promotivne svrhe te vaše lične podatke (dostava paketa, slanje Newslettera, slanje
SMS ili email poruka transakcionog, informativnog i/ili promotivnog sadržaja, direktni marketing i remarketing).
LAGAMI DOO sarađuje isključivo sa poslovnim parnerima koji visoko poštuju sve GDRP standarde – Google,
Facebook, Instagram, mobilni provajderi, platne institucije, kurirske službe, i dr.
LAGAMI DOO koristi Vaše lične podatke samo za određene svrhe sa čijim prikupljanjem i obradom ste se složili
poštujući sve propise Zakona o zaštiti podataka ličnosti i GDRP.

Primeri kada LAGAMI koriste Vaše lične podatke:

Vaše podatke možemo dostaviti samo onim odeljenjima u Lagami d.o.o., saradnicima ili ugovornim partnerima,
pružaocima usluga ili partnerima na tržištu koji nam pružaju poslovne usluge. Mi brinemo da se informacije koriste
samo u okviru Vašeg pristanka za usluge i da se s njima postupa poverljivo.
Lagami d.o.o. koristi Vaše lične podatke samo u onoj meri u kojoj je predviđeno važećim
zakonom, osim u slučaju potrebe suda ili državnih organa kako bi se osiguralo poštovanje zakonskih odredbi.
Lagami d.o.o. svoje podatke dostavlja drugim firmama u marketinške svrhe samo uz Vaš
pristanak odnosno na osnovu Vaše date saglasnosti.

Svrhe u koje obrađujemo lične podatke:

Stalno pokušavamo poboljšati ponudu i stvoriti Internet ponudu kako bismo privukli Vašu veću pažnju. Samo ako
znamo koji delovi naše Internet stranice home page i shop su najčešće i najduže posećivane, tako i
prilagođavamo njihov sadržaj prema Vašim potrebama.
LAGAMI DOO koristi lične podatke samo u onoj meri potrebnoj za tehničko upravljanje Internet stranicama,
usmeravanje kupaca, ankete o proizvodima i informisanje kupaca o LAGAMI ponudi. Što smo više u mogućnosti da
razumemo Vaše želje, brže ćete pronaći željene informacije na internet stranicama.
Korišćenjem internet stranica https://www.lagami.com korisnik se slaže sa odgovarajućim važećim propisima i opštim
uslovima objavljenim na ovim stranicama. Korisnik je u mogućnosti da na tim stranicama redovno prati moguće
promene opštih uslova, a time i način i svrhu obrade prikupljenih ličnih podataka.
Ako želite, možemo Vam slati informacije o našim raznovrsnim proizvodima i uslugama ili Vas obaveštavati o
zanimljivim ponudama.
Takve informacije mogu sadržavati preporuke o ponudama, novim proizvodima i novim uslugama, šaljemo ih email,
SMS ili na Viber. Ako više ne želite primati takva obaveštenja, možete se odjaviti na našim Internet stranicama.
Prijava na obaveštenja putem email-a
Korisnici se mogu prijaviti na Newsletter, pomoću kog Vas LAGAMI onlajn putem emaila obaveštava o novoj
ponudi, prodajnim podsticajima (akcije, sezonska sniženja, rasprodaje), marketinškim aktivnostima i drugim
promocijama. Prijavom na Newslettere dolazite na popis primaoca Newslettera. Za prijavu na LAGAMI Newsletters,
prikupljamo sledeće podatke: email. Obavezujemo se da pažljivo zaštititimo podatke u skladu sa propisima koji
uređuju zaštitu ličnih podataka za šta koristimo najnovije sigurnosne mehanizme.
Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti klikom na „UNSUSCRIBE” u obaveštenijima
ili putem emaila na office@lagami.com, gde nam možete saopštiti izmene i dopune svojih podataka. Takođe
možete zatražiti prenos podataka ili uvid u iste. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Lagami
DOO, Sunčani kej 37, 21000 Novi Sad,, Srbija
Prava osoba čiji se podaci obrađuju
U skladu sa svaki put važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u Republici Srbiji i Evropskom uredbom: Opšta
uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR), imate pravo da znate svoje podatke. Na zahtev ćemo Vas uvek obavestiti u
odgovarajuće vreme o vrsti podataka koje zadržavamo, svrsi čuvanja i mogućim primaocima.
Čuvaćemo Vaše lične podatke koje ste nam dostavili trajno, do otkaza, zahteva za brisanjem, povlačenja saglasnosti.
Kad god želite, možete da zatražite brisanje svojih podataka ili da se odjavite za primanje informacija na
unsubscribe@lagami.com, a ujedno nas možete obavestiti o promeni podataka. Ako zatražite brisanje Vaših podataka
ili želite otkazati pretplatu na naša obaveštenja, prestaćemo da Vas obaveštavamo u roku od 30 dana od dana prijema
zahteva za otkazivanje. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Lagami DOO, Sunčani kej 37,
21000 Novi Sad,, Srbija
Vaši podaci su zaštićeni u skladu sa našim sigurnosnim konceptom. U načelu, Vaši podaci neće biti prosleđeni trećim
zemljama. U slučaju da se šalju, biće zaštićeni u skladu sa odgovarajućim garancijama iz članka 46. Opšte uredbe o
zaštiti ličnih podataka (GDPR) i svaki put važećim propisima važećim u Republici Srbiji.
Imate pravo da dobijete informaciju od osobe odgovorne za lične podatke u obradi, kao i pravo na ispravke ili
brisanje, ili da ograničite obradu i prenos podataka. Molimo Vas da prosledite svoja pitanja u vezi gore navedenog
osobi odgovornoj za zaštitu ličnih podataka.
Imate pravo da otkažete pristanak na obradu podataka ili pravo otkaza obrade podataka u svrhu direktnog marketinga,
a zahtev možete da podnesete u bilo kom trenutku putem emaila na unsubscribe@lagami.com ili poštom na adresu:
Lagami DOO, Sunčani kej 37, 21000 Novi Sad,, Srbija, na ruke Odgovornoj osobi za zaštitu ličnih podataka/pravna
služba.

Prikupljanje, čuvanje i korišćenje ličnih podataka

Ličnim podacima se smatraju svi podaci koji se odnose na određenu fizičku osobu ili osobu koja može da se
identifikuje; osoba koja može da se identifikuje je fizička osoba koja se može direktno ili nedirektno identifikovati
prema podacima kao što su ime, matični broj, podaci o lokaciji, veb- podaci, jedna ili više posebnih oznaka koje
odražavaju psihološki, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe. To
uključuje, na primer, Vaše ime, broj telefona, adresu i sve informacije koje ste nam dali pri prijavi. Statistički podaci
ili anonimni podaci koje prikupljamo, na primer, kada posetite naše internet stranice i koji ne mogu direktno da se
povežu sa Vama kao osobom, ne ubrajaju se u to.
Opis softverskih alata koje koristimo na internet stranici
e-Poruke
Prilikom prijave na naš Newsletter koristimo informacije koje ste nam naveli da bismo Vas mogli obavestiti o sadržaju i proizvodima naše ponude.
U statističke svrhe anonimno procenjujemo na koje ste linkove kliknuli. Međutim, ne možemo utvrditi koja je osoba
konkretno kliknula. Da bismo optimizovali našu ponudu u prilagođenom obliku, procenićemo koje ste linkove
kliknuli u Newsletter.

Remarketing

Na našem sajtu koristimo kolačiće ili reklamne ID-eve za oglašavanje. Na taj način možemo prikazati svoje oglase posetiocima na internetu koji su zainteresovani za naše proizvode, na partnerskim sajtovima, aplikacijama i eporukama. Tehnologije ponovnog usmeravanja ili ponovnog marketinga koriste kolačiće ili onlajn ID-eve i prikazuju oglase na osnovu Vašeg prethodnog pretraživanja. Ako želite da prekinute oglašavanje na osnovu Vaših interesa, idite na sledeće veb-sajtove: www.lagami.com/contact/

Sa našim pouzdanim partnerima za oglašavanje možemo da podelimo informacije kao što su tehničke oznake iz Vaših
podataka prilikom prijave na naš sajt. Možemo povezati Vaše uređaje i/ili okruženje i pružiti Vam neometan
korisnički doživljaj sa uređajima i okruženjima koja upotrebljavate. Dodatne pojedinosti o mogućnostima povezivanja
potražite u Evropskoj direktivi za zaštitu ličnih podatka koju ćete naći na gore navedenim platformama ili u daljim
beleškama.

Newsletters 

Za slanje Newsletters koristimo tzv. DoubleOpt-In postupak, što znači da ćemo Vam poslati samo e-biltene na Vašu
adresu e-pošte ako ste nam eksplicitno potvrdili da aktivirate uslugu slanja e-biltena.
Zatim ćemo Vam poslati obaveštenje na Vašu adresu e-pošte i zatražiti da potvrdite da želite primati e-bilten klikom
na link u ovoj e-pošti.
Budući da su druge firme odgovorne za rukovanje e-biltenom i slanje e-biltena, one su takođe odgovorne za zaštitu
Vaših ličnih podataka GDPR te ih koriste samo u određenu svrhu.
Ako više ne želite da primate e-bilten, možete kasnije opozvati svoje dopuštenje u bilo unsubscribe@lagami.com, ili
poštom pismom firmi Lagami DOO, Sunčani kej 37, 21000 Novi Sad,, Srbija. Naravno, link za otkazivanje pretplate
je dostupan u svakom e-biltenu.

Cookies

Da bi posetiocima poseta našem veb-sajtu bila što atraktivnija i da bismo postigli određen nivo funkcionalnosti,
koristimo različite takozvane kolačiće. Koristimo ih kako bismo prisutnost na mreži bila što korisnija, efikasnija i
sigurnija, te kako bismo ubrzali navigaciju na našoj platformi. To su male tekstualne datoteke sačuvane na Vašem
uređaju. Neki kolačići koje upotrebljavamo se brišu nakon zatvaranja sesije pregledača (takozvani kolačići sesije).
Ostali kolačići ostaju na Vašem uređaju i dopuštaju nam da naše firme ili partneri firme identifikuju Vaš pregledač
(trajni kolačići) pri sledećoj poseti.

Primer: Da biste mogli da upotrebiti korpu za kupovinu, morate da omogućite korišćenje kolačića sesije i trajnih
kolačića. Možete postaviti svoj pregledač da Vas obavesti o instaliranju kolačića i da za svaki kolačić odlučite da li ga
prihvatate ili ne, ili možete isključiti kolačiće za određene slučajeve ili ih isključiti. Ako ne prihvatate kolačiće,
funkcije našeg veb-sajta su ograničene.

Pikseli za praćenje (Tracking Pixel)

Pikseli za praćenje imaju sličnu funkciju kao kolačići, ali korisnik ih ne primećuje. Pomoću piksela za praćenje unutar
funkcije prodavnice provodimo merenje ponašanja korisnika i nadzor nad ponudama u ponovnom marketingu. Ove
informacije su anonimne i nisu povezane sa ličnim podacima na korisničkom računaru ili bazi podataka. Kako biste
blokirali veb-bugove na našim stranicama, možete da koristite alatke kao što su: web-washer, bugnosys ili AdBlock
(za Firefox pretraživač). Da biste sprečili veb-bugove u našem biltenu, postavite svoj program pošte tako da se u
porukama ne prikazuje HTML. Ako e-poštu čitate van mreže, veb-bugova nema.
Ako ste pristali da primate naš e-bilten, Vaša adresa e-pošte i Vaše ime mogu da se koriste za slanje (ako je moguće
pojedinačno) informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama. U našim e-biltenima koristimo piksele za
praćenje koji mogu pratiti procene Vaših klikova, na kojem ste delu e-biltena stali i koje linkove ste aktivirali. Na taj
način stvaramo personalizovane korisničke profile koji su Vam dodeljeni i/ili adresu e-pošte u reklamne svrhe,
posebno u obliku e-biltena, reklamnih obaveštenja na stranici i štampanih oglasa i na koji način možemo da
poboljšamo onlajn ponudu. Uvek možete da opozovete primanje e-biltena i izradu personalizovanih korisničkih
profila, na primer na našem veb-sajtu da biste uklonili e-bilten ili deaktivirali link u e-biltenu, trebate da zaustavite
funkciju praćenja. Otkazivanje znači brisanje prikupljenih korisničkih podataka.

Zaštita podataka i korišćenje Facebook-a i Instagrama

Na našim sajtovima koristimo dodatke (plugins) društvene mreže facebook.com, kojima upravlja Facebook Inc., 1601
S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).
Ako na veb-sajtu sa ovakvim dodatkom (plugin) ulazite na našu stranicu, uspostaviće se veza sa Facebook serverima,
a prikazaće se obaveštenje o dodacima (plugins) na pregledaču na veb-sajtu. Na taj način će se prenositi podaci na
Facebook server koje ste naše veb-sajtove posetili. Ako ste prijavljeni kao član Facebook-a, Facebook će ove podatke
dodeliti Vašem ličnom korisničkom računu na Facebook-u. Kada upotrebljavate funkcije kao što je klik na „like“,
slanje komentara, takve se informacije takođe dodeljuju Vašem korisničkom računu na Facebook-u. Ako ne želite da
Facebook prikuplja podatke o Vašim aktivnostima na internetu, morate da se odjavite sa Facebook-a pre nego što
posetite našu stranicu.
Nemamo uticaja na količinu podataka koje Facebook prikuplja pomoću dodataka i zato Vas obaveštavamo prema
našim saznanjima. Više informacija o prikupljanju i upotrebi Facebook-ovih informacija o Vašim pravima u ovom
području možete da pronađete u Pravilima o privatnosti na Facebook-u na www.facebook.com/about/privacy/
Kada koristite Facebook, tehnički potrebne informacije o korisniku prenose se na Facebook. Sve aktivnosti koje
korisnik vrši na Facebook portalu vidljive su za Facebook i mogu da se prate na Facebook-u.

Sigurnost

Mrežna sigurnost


Preko svog pregledača lagami.com primenjuje standardne sigurnosne mere – takozvano SSL kodiranje. Kodiranje
korisničkih podataka vrši se sertifikatima SSL (2. razred) 256-bitno kodiranje pri 2048-bitnoj maksimalnoj dužini
ključa. SSL zaštićena područja prepoznajete po simbolu katanca na Vašem pregledaču. Sigurne veze su po pravilu
prepoznatljive po adresi koja počinje sa „https://”. Kad dvaput kliknete na simbol katanca, dobićete više informacija o
sigurnosnom sertifikatu. Vaši lični podaci će kod nas biti sigurno preneseni zahvaljujući tom kodiranju. Doduše, niko
ne može da garantuje apsolutnu sigurnost. Ali tehničkim i organizacijskim merama naš veb-sajt i ostale sisteme
osiguravamo od gubitka, uništenja, pristupa, promena ili širenja Vaših podataka od strane trećih neovlašćenih lica.

Zaštita podataka

Poduzeli smo tehničke i organizacijske mere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke od gubitka, uništenja,
manipulacije i neopravdanog pristupa. Svi naši zaposleni imaju obavezu čuvanja tajne u vezi sa poverljivim
informacijama, što znači poverljivo rukovanje ličnim podacima. Naše sigurnosne mere nadograđuju se u skladu sa
tehnološkim razvojem.

Ažuriranje i promena

Delovi Izjave o privatnosti mogu da se menjaju ili ažuriraju. Pre upotrebe naših ponuda proverite važeću izjavu o
privatnosti kako biste bili upoznati sa svim promenama ili mogućnostima ažuriranja.

Pravni propisi

GDPR

Obrada Vaših podataka koje ste dali, regulisana je u GDPR u svakoj primenljivoj verziji. Dakle, prikupljanje, obrada,
korišćenje i širenje informacija (u daljnjem tekstu: Korišćenje podataka) dopušteno je ako to dopuštaju GDPR i svaki
put važeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ili drugi pravni propis i/ili ako je osoba pristala na to.

Ažuriranje uslova korišćenja

Zbog stalnih tehničkih i zakonskih inovacija, uslovi korišćenja moraju da se s vremena na vreme menjaju, odnosno
ažuriraju. Pre svake upotrebe našeg veb-sajta, molimo Vas da vidite kada je objavljena poslednja verzija veb-sajta.

Autorska i druga prava

Sav sadržaj naših veb-sajtova, uključujući tekstove, slike i grafičke prezentacije, audio- i video-datoteke, osim ako
nije izričito navedeno drugačije, je naše vlasništvo. Zaštićen sadržaj može da se koristi bez odobrenja samo u privatne
svrhe, a ne u javne ili komercijalne svrhe (preuzimanje, reprodukcija). Za izmene, prevode i druge obrade sadržaja
unapred je potrebno pismeno dopuštenje LAGAMI. Neovlašćena upotreba ili zloupotreba svih oznaka, logotipa
LAGAMI je zabranjena. Stoga upozoravamo da kršenje naših autorskog prava ili drugih zaštićenih prava može za
posledicu da ima krivičnu prijavu.

Isključena odgovornost

Na našim veb-sajtovima može dođe do hiperveze na druge veb-sajtove drugih pružalaca usluga. LAGAMI ne zna
sadržaj tih sajtova stoga ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za bilo koji sadržaj koji nije u skladu sa
zakonom ili za druga kršenja zakona na stranicama stranih pružalaca usluga. Pažljivo smo prikupili i proverili
informacije na ovom veb-sajtu. Ipak, ne preuzimamo odgovornost za njihovu aktuelnost, pravilnost, potpunost i/ili
kvalitet. Ovaj veb-sajt je za opšte informacije i ni u kojem slučaju ne zamenjuje stručno mišljenje. LAGAMI ne
preuzima nikakvu odgovornost za ponašanje na osnovi ovog veb-sajta. Korišćenje veb-sajta i prenos podataka se vrši
na Vaš rizik. LAGAMI ne preuzima nikakvu odgovornost za nastalu štetu, naročito ne za podatke, hardver i softver
korisnika.

Kontakt 

office@lagami.com

Ako imate pitanja u svezi sa odredbama o zaštiti podataka, molimo pošaljite nam e-mail sa naslovom „Zaštita
podataka” na sledeću e-mail adresu: office@lagami..com, ili nas kontaktirajte.

Voditelj odeljenja zaštite podataka je:

Ovlašćena osoba za upravljanje ličnim podacima u ime LAGAMI.COM je Svetlana Prosenica, Lagami DOO, Sunčani
kej 37, 21000 Novi Sad, Srbija, office@lagami.com

Privacy Policy

Lagami d.o.o, Suncani Kej 37, 21000 Novi Sad, Serbia (collectively referred to as “Lagami”, “we”, “us” and “our” in this privacy notice) is the controller and responsible for your personal data collected through the lagami.com website (the “website”).

Here at Lagami, we are committed to protecting and respecting the privacy of your personal data. This privacy notice explains how your data is collected, used, transferred, and disclosed by Lagami. It applies to data collected when you use our websites, when you interact with us through social media, email, or phone, or when you participate in our competitions or events. It covers:

The personal data we collect
How we collect your data
How we use your data
Marketing preferences, adverts, and cookies
Links to other websites and third parties
How we share your data
Your rights
Changes to this privacy notice
How to contact us
Your Rights
Here at Lagami, we think it is very important you know your rights when it comes to browsing and buying online. You have several rights under the data privacy legislation. This includes, under certain circumstances, the right to:

request access to your personal data
request correction of your personal data
request erasure of your personal data (‘right to be forgotten)
request restriction of processing of your personal data
request the transfer of your personal data
object to the processing of your personal data
object to automated decision making

Brief details of each of these rights are set out below. If you wish to exercise any of these rights, please email us at
officelagami.com. Request access to your personal data You have the right to obtain a copy of the personal data we hold about you and certain information relating to our processing of your personal data. Request correction of your personal data You are entitled to have your personal data corrected if it is inaccurate or incomplete. You can update your personal data at any time by login into your account and updating your details directly, or by emailing us at officelagami.com. Request erasure of your personal data
This enables you to request that Lagami delete your personal data, where there is no good reason for us to continue to process it. Note, however, that we may not always be able to comply with your request of erasure for specific legal reasons which will be notified to you, if applicable, at the time of your request. Request restriction of processing of your personal data You have a right to ask Lagami to suspend the processing of your personal data in certain scenarios, for example, if you want us to establish the accuracy of the data, or you have objected to our use of your data but we need to verify whether we have overriding legitimate grounds to use it. Where the processing is restricted, we are allowed to retain sufficient information about you to ensure that the restriction is respected in the future.

Request the transfer of your personal data You have the right to obtain a digital copy of your personal data or request the transfer of your personal data to another company. Please note though that this right only applies to automated data which you initially provided consent for us to use or where we used the data to perform a contract with you. Object to processing of your personal data You have the right to object to the processing of your personal data where we believe we have a legitimate interest in processing it (as explained above). You also have the right to object to our processing of your personal data for direct marketing purposes. In some cases, we may demonstrate that we have compelling legitimate grounds to process your data which override your rights and freedoms. Object to automated decision making and profiling You have the right to object to the automated processing of your personal data without human intervention. This form of processing is permitted where it is necessary as part of our contract with you, providing that appropriate safeguards are in place or your explicit consent has been obtained. We will try to respond to all legitimate requests within one month. Occasionally, it may take us longer than a month if your request is particularly complex or you have made a number of requests. In this case, we will notify you and keep you updated. We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to exercise any of the above rights. This is a security measure to ensure that personal data is not disclosed to any
person who has no right to receive it. Right to lodge a complaint If you have any concerns or complaints regarding the way in which we process your data, please email us directly at officelagami.com. We would appreciate the chance to deal with your concerns, so please do contact us in the first instance. Our commitment to you We take the protection of your personal data seriously and will process your personal data fairly, lawfully, and transparently. This privacy notice describes the personal data we are collecting about you and how it is used. We will only collect and use your personal data for the following purposes:
fulfill your order(s)
keep you up to date with the latest offers and trends
give you a better shopping experience
offer you benefits and discounts
help us to make our marketing more relevant to you and your interests
improve our services
meet our legal responsibilities

How we keep your data safe and secure

We have appropriate security measures in place to protect your data from being accidentally lost, used, or accessed in an unauthorized way, altered, or disclosed. The communication between your browser and our website uses a secure encrypted connection wherever your
personal data is involved. We encrypt your data and store it on secure servers hidden behind a firewall. We require any third party who is contracted to process your personal data on our behalf to have security measures in place to protect your data and to treat such data in accordance with the law. In the unfortunate event of a personal data breach, we will notify you and any applicable regulator when we are legally required to do so. SimplePay – Payment Gateway I acknowledge that the following personal data stored by the controller, Lagami d.o.o, Suncani Kej 37, 21000 Novi Sad, Serbia, in the user database of lagami.com are transferred to the data processor, VISA. The scope of data transferred by the controller: customer`s name, email address, telephone number, delivery, and billing data. The nature and purpose of the data processing operations performed by the processor are available in the SimplePay Privacy Policy at the following link: https://www.lagami.com/privacy-policy/